Nota de premsa

NOUS MODELS SOSTENIBLES PER A LA CREATIVITAT

Un document elaborat pel Free Culture Forum de Barcelona durant 4 mesos.

El FCForum reuneix cada any organitzacions clau i veus actives en l’àmbit de la cultura lliure. Respon a la necessitat d’un escenari internacional en el qual crear i coordinar un marc global d’acció. Hem de defensar i ampliar l’àmbit en el qual la creativitat humana i el coneixement poden prosperar lliurement i de forma sostenible. Com societat civil, és la nostra responsabilitat oposar-nos a les pràctiques de saqueig del patrimoni comú i a les traves al nostre desenvolupament futur.

La Declaració i el “Manual” sobre nous models de sostenibilitat en l’era digital que fem públic defensen que:

el copyright en la seva formes actuals és contraproduent i la reconversió de sector cultural és inevitable i necessària; l’esforç d’algunes entitats i corporacions per beneficiar-se a través de la creació de monopolis, en molts casos amb la complicitat activa del govern, ha de ser detingut; el compartir i l’intercanvi d’idees és d’importància central en la cultura i hem d’ampliar els esforços institucionals que els donin suport; és necessari i important que la gent sigui compensada socialment pel seu valuós esforç creatiu.

Hi ha molts models possibles alguns de les quals s’examinen en aquest document. En tot cas, hem d’encoratjar i promoure l’experimentació amb aquestes idees.

Convidem als i les ciutadanes, als i les reformadores polítiques i a les institucions a prendre en compte aquesta proposta pràctica i a discutir el futur conjuntament.

Continuem recopilant les adhesions i els comentaris per modificar aquest document en succesives versions.

https://fcforum.net/sustainable-models-for-creativity